Linn-Isabell Westerlund (KV) | Kroppsverkstan

Linn-Isabell Westerlund (KV)

Linn-Isabell Westerlund

Efter avslutade gymnasiestudier präglades de följande 15 åren av att kringresandes mestadels på egen hand, nyfiket utforska världen och olika kulturer. Med bas i USA och fortsatta studier utrikes djupdök hon in i olika filosofiska nyanser med praktik primärt inom Buddhism. Etablerade tidigt i livet en ’Breath based’ meditation practice, enligt vägledning av läromästare på Sri Lanka, som kom att bli fundamentet i hennes liv.

Då allt ständigt förändrades runtomkring förblev den inre miljön en trygg tillvaro och källan att ta sig igenom livets många prövningar.

Hon ser Yogans alla delar som ett sätt att balansera och läka och som ständigt förser verktyg att klara livets alla utmaningar. Önskar förmedla kraften i praktiken som ur en synvinkel kanske kan vara att återta kontakten med sig själv och ett sätt kultivera och integrera det i vardagen. Att finna njutning i något så enkelt som att följa sitt egna andetag sittandes likväl som i rörelse. Låta andetaget skapa utrymme att upptäcka subtila sensationer som manifesterar sig i kropp och sinne.

Har haft förmånen att studera för kända som okända. För närvarande löpande för Mary Taylor och Richard Freeman. Dagliga studier i Advaita Vedanta enligt vägledning av läromästare. Samt Pranayama enligt Kaivalyadham lineage.

Klasser med Linn-Isabell på Kroppsverkstan (KV)
Lör jämna veckor från 24/3: Hatha flow & Yin yoga