Fredrik Edlund (KV) | Kroppsverkstan

Fredrik Edlund (KV)

Fredrik EdlundFredrik kom i kontakt med yoga 2012 då han började med Yoga Nidra vilket så småningom ledde honom in på den rörliga yogan och utbildning till yogalärare inom Hatha yoga; en 200 t yogalärarutbildning genom Urban Om. Han undervisar idag på olika studios.

Fredrik har ett tydligt och inspirerande sätt att undervisa yoga där musiken har en stor roll i hur han bygger sina yogasekvenser.

"Kroppen och sinnet som en orkester sammanvävande likt musikens melodier. Varje ton eller rörelse relaterar till varje annan ton eller rörelse. Varje andetag och rörelse relaterar till nästa rörelse och andetag, där poängen inte blir att vara i olika positioner utan hur varje position eller rörelse föranleder nästa. En position är alltid en konsekvens av de krafter som ackumulerats i en särskild riktning."