Anna-Lena McDaniel (KV) | Kroppsverkstan

Anna-Lena McDaniel (KV)

Anna-Lena McDanielAnna-Lena har en bakgrund som dansare. Hon utbildade sig i New York på 1980- talet och levde i USA under många år. Anna-Lena har även bott i Indien och det var där som kärleken till yogan väcktes och gav henne tillfälle att utbilda sig på ett traditionellt sätt i yogans hemland.

Övriga utbildningar är Viryayoga och Restorative yoga i enlighet med Yoga Alliance kriterier.

Yoga is a way of life.
Jag ser yoga som livskunskap; hur man ser på livet, hur man förhåller sig till livet och hur man lever sitt liv! Även när vi utövar fysisk yoga är det viktigt att påminna oss om, att det inte handlar om prestation. Det är så mycket i våra liv som handlar om att prestera, och det är en stor utmaning för oss att inte jämföra oss med andra.

För mig är yoga att lyssna på sin kropp, att ta vara på sina förutsättningar och acceptera sina begränsningar, vara närvarande och medveten.
Se varje andetag som ett ankare i nuet!

Jag integrerar gärna yogafilosofi på mina klasser, vilket kan handla om allt från traditionella yogatexter till enkla saker tagna från livet.