Sara Lundahl - Osteopat

- D.O. vid Stockholm College of Osteopathic Medicine 2015
- Medlem av och försäkrad genom Svenska Osteopatförbundet
0702-64 54 26
Sara Lundahl - Osteopat via Stockholm College of Osteopathic Medicine
Resiliens betyder förmåga till återhämtning och motståndskraft. Det är en bra beskrivning på vad hälsa är för mig och vad jag kan bidra med genom osteopatisk behandling.

Osteopati

Osteopatin är en internationellt väletablerad medicinsk filosofi, diagnosmetod och manuell behandlingsform som syftar till att återställa kroppens fysiologiska funktion. Utmärkande är att individen och kroppens olika system ses som samverkande delar i en helhet. Osteopatens mål är att hitta och behandla hinder i kroppens vävnader, hinder som kan ge upphov till olika symptom som smärta och nedsatt funktion i både rörelseapparat och organ. Vanliga orsaker att besöka en osteopat är t.ex. smärta i axlar, nacke, rygg, bäcken och knän, huvudvärk, stressymptom, menstruationsproblematik, eller besvär med matsmältning, sömn eller andning.

Osteopati används både förebyggande och som primär eller kompletterande behandling.

Metoden passar de flesta oavsett ålder. I Sverige får dock inte barn under åtta år behandlas.

Behandling

Att behandlingen är manuell betyder att osteopaten behandlar med händerna som verktyg. Teknikerna kan variera, en del inslag kan du känna igen från andra behandlingsformer, medan andra är unika för osteopatin. Gemensamt är att de sker på kroppens egna villkor, och de flesta upplever därför behandlingen som inkännande och djupgående.

Varje enskild behandling baseras på din hälsohistoria och en undersökning.

Tips på vad du kan göra med mig: 
- BOKA en tid för osteopati. Välkommen!